oktober 18, 2016

Om oss

Vi bedriver kursverksamhet och föreläsningar inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik. Tekniken har utvecklats mycket de senaste åren och forskning visar entydigt att man kan lita på det man ser i jämförelse med andra diagnostiska verktyg inom många områden i det muskuloskeletala systemet. Detta förutsätter att den som utför undersökningen har god kunskap om hur man använder metoden.

Några stora fördelar med ultraljudsdiagnostik jämfört med exempelvis magnetkamera är att ultraljud kan användas vid dynamiska undersökningar och är lätt integrerat på din egen klinik. Detta  minskar risken för missförstånd mellan en remittent till en annan samt att långa köer till andra radiologiska undersökningar kan undvikas.

Vi erbjuder en kvalificerad kurs i 3 steg som leder till examen: En introduktionskurs följt av två fördjupningskurser i övre och nedre extremitet.  Metoden ger dig en möjlighet till fördjupning inom din muskuloskeletala diagnostik och du kan på så is ge dina patienter en tryggare behandlingsplan och prognos redan från start.

Kursen passar utmärkt för dig som är läkare, naprapat, sjukgymnast, kiropraktor eller annan legitimerad vårdgivare. Det finns inget krav på förkunskap inom ultraljudsdiagnostik i det första steget som är en introduktionskurs. Du behöver heller inte ha en egen maskin vid introduktionskursen, men det är rekommenderat att ha det för att kunna gå de mer fördjupande stegen.

 

img_6836