november 25, 2016

Skräddarsydda uppdrag

Vi erbjuder även möjligheten att anpassa ett kursupplägg efter ditt behov.

Exempel:

  • Jobbar du på en större klink och vill hålla kursen i dina lokaler?
  • Har du ett speciellt intresse för bara axel, höft, mm?
  • Vill du anordna en work-shop, föreläsning, etc?