december 19, 2018

Examenskursen

_EPX5704
_EPX8560
_EPX8771

Examenskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Vi välkomnar alla legitimerade vårdgivare som är intresserade av att lära sig muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och de häpnadsväckande möjligheter det innebär för din kliniska vardag.

IMG_9496

Målet med kursen är att ge dig en bred bas med djupgående kunskap inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Alltid stort fokus på patologi

Mycket tid för hands on

Högt antal lärare per deltagare

Kursen leder till examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Kursprogrammet är indelat i 6 kurser där varje del består av 2 dagar som fylls med teori men framför allt praktiskt handhavande under handledning från erfarna lärare. Det kommer att ingå patientfall med verkliga patienter, men den största delen av praktiken kommer att utföras på dig själv och dina kurskollegor. Detta ger en riktigt bra möjlighet för feedback mellan deltagare. Antalet deltagare är aldrig fler än 3 per maskin och du är välkommen oavsett vilken maskin du har på din klinik.

Kursen delas in i:

  • Grundkurs
  • Fördjupning axel
  • Fördjupning armbåge & hand
  • Fördjupning underben & fot
  • Fördjupning knä, lår & höft

I fördjupningsstegen kommer du att få en hemuppgift där du ska börja samla patientfall. Vid examenstillfället kommer vi att diskutera fallen i grupp tillsammans med några andra hemuppgifter. Efter avklarat teoretisk och praktiskt prov kommer ett diplom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik delas ut.

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på följande delmoment:

Ortopedi: c3, c4, c5, c7, c8, c9 och c12.

Akutmedicin: c2, c3, c4, c5, c6, c7,

Allmänmedicin: c1, c2, c5, c6, c8,

Radiologi: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10

Kursen är framtagen i samarbete med specialist inom respektive område (radiolog, ortoped, allmänläkare, akutläkare).

Priset för varje delkurs är 6000 kr plus moms

översikt datum PNG

Kurserna

Grundkurs

Här lär du dig hur maskinerna fungerar och får skanna strukturer i kroppens stora leder såsom fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand. Kursen innehåller grundläggande teori och forskning samt stort fokus på praktiskt handhavande. Fördelar och fallgropar i metoden kommer att diskuteras, exempelvis hur ultraljud står sig mot MRI eller slätröntgen. Vi följer europeiska riktlinjer om positionering och protokoll för skanning. Du får lära dig hur man tolkar ultraljudsbilder samt hur du använder utrustningen i din kliniska vardag och hur du journalför. Vi kommer även att titta på exempel på patologi, men i den här kursen lägger vi främst fokus på grundläggande handhavande. För mer ingående kunskap och patologi bör man även gå de fördjupande stegen.

Fördjupning axel

Här går vi igenom axelleden i detalj. Kanske den led där ultraljud används mest. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, tendinoser, kalkutfällning i senor, bursit, frakturer, inklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. Vi kommer även att ge möjlighet att träna på guidade injektioner i det här steget. När du går den här kursen bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål:

Att veta hur man skiljer på en partiell och genomgående skada på rotatorkuffen

Att lära dig hur man bedömer atrofi i kuffens muskelbukar

Att lära dig att använda och tolka doppler

Att utvärdera svullnad i och runt leden

Att prova på guidade injektioner i axeln.

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en grundkurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller motsvarande utbildning.

Genomgående ruptur i supraspinatus. Traumatisk med blödning i bursa samt i anslutning till biceps.

Fördjupning armbåge och hand

Här går vi igenom armbåge, nerver och handen i detalj. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, tendinoser, senskideinflammation, bursit, frakturer, nervinklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål:

Att veta hur man skiljer på en tendinos och ruptur vid lateral epikondylalgi

Att lära dig hur man bedömer biceps distala senfäste

Att lära dig att tolka nervpatologi

Att utvärdera svullnad i och runt handleden

Att lära dig utvärdera vanliga ligamentskador i armbåge, hand och fingrar

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en grundkurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller motsvarande utbildning.

Fördjupning fot

Här går vi igenom underben, fot och tår. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom senrupturer, ligamentskador, tendinoser, svullnader, tendovaginiter och frakturer samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål:

Att veta hur man skiljer på en tendinos och ruptur i achilles

Att lära dig hur man bedömer muskelskador i vaden

Att lära dig utföra dynamiska tester vid inklämning i fotleden eller vid ligamentskador

Att utvärdera svullnad i och runt fotleden

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en introduktionskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller liknande utbildning.

Skärmavbild 2018-12-20 kl. 09.50.22

Fördjupning knä, lår och höft

Här går vi igenom knäled, lår och höft. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom senpatologi, ligamentskador, menisk och labrum, artros, svullnader, muskelrupturer samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Exempel på delmål:

Att kunna tolka ledbandsskador kring knäleden

Att lära dig hur man bedömer muskelskador i hamstrings och quadriceps

Att lära dig utföra dynamiska tester vid utvärdering av meniskskador

Att utvärdera svullnad i och runt knä- och höftled

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en introduktionskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller liknande utbildning.

Repetition, symposium och examen

Första dagen ägnas åt repetion av de områden som du tycker var svårast. Vi kommer även att använda de inskickade patientfallen till att diskutera patologi och journalföring. Ett kortare symposium kommer att hållas där de artiklar du läst diskuteras.

Slutligen hålls ett teoretiskt och praktiskt prov för att erhålla sitt examensbevis i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på vissa delmoment (se ovan).

Som leg. naprapat kan du ansöka om fortbildningspoäng för kursen.