Examenskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik

Vi välkomnar alla legitimerade vårdgivare som är intresserade av att lära sig muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik och de 

häpnadsväckande möjligheter det innebär för din kliniska vardag.

Målet med kursen är att ge dig en bred bas med djupgående kunskap inom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Kursen leder till examen i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

 

Kursprogrammet är indelat i 4 kurser där varje del består av 2 dagar som fylls med teori och framför allt praktiskt handhavande under handledning från erfarna lärare. Det kommer att ingå riktiga patientfall med verkliga patienter, men den största delen av praktiken kommer att utföras på dig själv och dina kurskollegor. Detta ger en riktigt bra möjlighet för feedback mellan deltagare. Antalet deltagare är aldrig fler än 3 per maskin och du är välkommen oavsett vilken maskin du har på din klinik. 

Mellan varje delmoment kommer du att få en hemuppgift där du ska börja samla patientfall. Vid examenstillfället kommer vi att diskutera fallen i grupp tillsammans med några andra hemuppgifter. Efter avklarat teoretisk och praktiskt prov kommer ett diplom muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik delas ut.

Efter fullföljd examenskurs så utfärdas för dig som är ST-läkare ett intyg på att kursen uppfyller socialstyrelsens krav på följande delmoment:

Ortopedi: c3, c4, c5, c7, c8, c9, c11 och c12.

Akutmedicin: c2, c3, c4, c5, c6, c7, 

Allmänmedicin: c1, c2, c5, c6, c8,  

Radiologi: c1, c2, c3, c7, c8, c9, c10

Pris

Priset för varje delkurs är 6000kr (exklusive moms)

Kurserna

1. Introduktion

Här lär du dig hur maskinerna fungerar och får skanna strukturer i kroppens stora leder såsom fot, knä, höft, bål, axel, armbåge och hand. Kursen innehåller grundläggande teori och forskning samt stort fokus på praktiskt handhavande. Fördelar och fallgropar i metoden kommer att diskuteras, exempelvis hur ultraljud står sig mot MRI eller slätröntgen. Vi följer europeiska riktlinjer om positionering och protokoll för skanning. Du får lära dig hur man tolkar ultraljudsbilder samt hur du använder utrustningen i din kliniska vardag och hur du journalför. Vi kommer även att titta på exempel på patologi, men i introduktionskursen lägger vi främst fokus på grundläggande handhavande. För mer ingående kunskap och patologi bör man även gå de fördjupande stegen.

Datum

11-12 oktober 2018

24-25 januari 2019

2-3 maj 2019

 

 

2. Fördjupning övre extremitet

Här går vi igenom axel, armbåge och hand samt de stora nerverna i området. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, tendinoser, svullnader, tendovaginiter, frakturer, inklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en introduktionskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller liknande utbildning. 

Datum

15-16 november 2018 

21-22 mars 2019

3. Fördjupning nedre extremitet

Här går vi igenom höft, knä och fot samt de stora nerverna i området. Du kommer att få en fördjupad inblick i patologi såsom rupturer, meniskskador, tendinoser, svullnader, tendovaginiter, ligamentskador, frakturer, inklämningar samt hur man tolkar och utvärderar strukturerna med hjälp av dynamisk undersökning och utvärdering av inflammation och neovaskularisering med doppler. I det här steget bör du ha tillgång till en egen maskin på din klink så att du kan träna och skicka in patientfall för utvärdering och feedback.

Minimikrav för att delta på kursen är att du har gått en introduktionskurs i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik eller liknande utbildning. 

Datum

3-4 december 2018 

11-12 april 2019

4. Repetition, symposium och examen

Första dagen ägnas åt repetion av de områden som du tycker var svårast. Vi kommer även att använda de inskickade patientfallen till att diskutera patologi och journalföring. Ett kortare symposium kommer att hållas där de artiklar du läst diskuteras.

Slutligen hålls ett teoretiskt och praktiskt prov för att erhålla sitt examensbevis i muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik.

Datum

17-18 januari 2019 

23-24 maj 2019