Ultraljudskurs akutläkare och ortopeder Umeå 2016

20-21/10 hölls ett trevligt möte i Umeå där det diskuterades allt från Vitamin-D, olika ortopediska operationer, tumörkirugi och framför allt ultraljudsdiagnostik MSK vid ortopediska indikationer och som ”point of care” i akutvården! Härligt engagemang från alla deltagare! De flesta är överens om att ultraljud kan göra en stor skillnad genom att ställa rätt diagnos från början vilket ger en[…]